Användarvillkor

English | Svenska | 日本語


 

VÄLKOMMEN TILL RK Sympathy!

Dessa villkor beskriver regler och förordningar för användning av RK Sympathys Webbplats.

Genom att komma åt denna hemsida antar vi att du accepterar dessa villkor i sin helhet. Fortsätt inte att använd RK Sympathys hemsida om du inte accepterar alla villkor som anges på denna sida.

Följande terminologi gäller för dessa villkor, sekretesspolicy och ansvarsfriskrivningsmeddelande och alla avtal: "Kund", "Du" och "Din" hänvisar till dig, personen som kommit åt denna webbplats och accepterar företagets villkor. "Företag", "Oss", "Vi", och "Vår" hänvisar till vårt företag. "Part", "Parter" eller "Vi" hänvisar till både kund och oss själva, eller antingen kund eller oss själva. Alla termer hänvisar till erbjudandet, acceptans och överväganden av betalning nödvändig för att genomföra processen av vår hjälp till Kunden på det mest lämpliga sättet, oavsett om det gäller formella möten med en bestämd varaktighet eller något annat sätt för det uttryckliga syftet att möta kundens behov i avseende tillhandahållande av bolagets angivna tjänster/produkter, i enlighet med rådande lag. Något användande av ovanstående terminologi eller annat ord i singular, plural, stor bokstav och/eller han/hon eller de, tas som utbytbara och därför som en hänvisning till samma.

Cookies

Vi använder oss av cookies. Genom att använda RK Sympathys hemsida samtycker du till användningen av cookies i enlighet med RK Sympathy s sekretesspolicy. De flesta av dagens moderna interaktiva webbplatser använder cookies för låta oss hämta användardetaljer för varje besök. Cookies används i vissa områden av vår sida för att aktivera funktionaliteten av detta område och för enkel användbarhet för besökare. Några av våra affiliate/reklampartners kan också använda cookies.

Licens

Såvida inte annat anges, äger RK Sympathy och/eller dess licenser de immateriella rättigheterna för allt material på RK Sympathy. Alla immateriella rättigheter är reserverade. Du får visa och/eller skriva ut sidor från http://rksympathy.org/ för din egen personliga användning under förbehåll av begränsningar som anges i dessa villkor.

Du får inte:

 • Publicera material från http://rksympathy.org/

 • Sälj, hyra eller licensiera material från http://rksympathy.org/

 • Reproducera, duplicera eller kopiera material från http://rksympathy.org/

 • Hävda äganderätt till material från http://rksympathy.org/

 • Restribuera innehåll från RK Sympathy (om inte innehållet är specifikt gjord för restribuering)

ANVÄNDARKOMMENTARER

Detta Avtal är giltigt från denna dag.

Vissa delar av denna webbplats erbjuder möjlighet för användare att lämna och utbyta åsikter, information, material och data ('Kommentarer') inom områden av webbplatsen. RK Sympathy modererar, redigerar, publicerar eller granskar inte kommentarer innan de visas på hemsidan och kommentarer återspeglar inte åsikterna eller yttranden från RK Sympathy, dess agenter eller dotterbolag. Kommentarer återspeglar uppfattningen och yttrandet från den person som postat sådan syn eller åsikt. I den utsträckning tillåtet av tillämpliga lagar skall RK Sympathy inte hållas ansvariga för kommentarer eller någon förlust, ansvar, skador eller kostnader orsakade eller lidit som ett resultat av användning av och/eller publicering av och/eller visning av Kommentarer på denna hemsida.

RK Sympathy förbehåller sig rätten att övervaka alla kommentarer och ta bort några kommentarer som den anser efter eget avgörande vara olämpliga, stötande eller på annat sätt i strid med dessa villkor.

Du godtar och förstår att:

 • Du är berättigad att göra kommentarer på vår webbplats och har alla nödvändiga licenser och samtycke att göra så;

 • Kommentarerna inte bryter mot någon immateriell egendomsrätt, inklusive utan begränsning upphovsrätt, patent eller varumärke eller annan immateriell rättighet från en tredje part;

 • Kommentarerna innehåller inte några förolämpande, kränkande, stötande, oanständig eller på annat sätt olagligt material eller material som är en invasion av någons personliga integritet

 • Kommentarerna kommer inte att användas till att begära eller marknadsföra företag eller kunder eller presentera kommersiell verksamhet eller olaglig aktivitet.

Du beviljar härmed RK Sympathy en icke-exklusiv utan-avgift licens till att använda, reproducera, redigera och godkänna andra att använda, reproducera och redigera några av dina kommentarer på alla sätt och former, format eller media.

HYPERLÄNKING TILL VÅRT INNEHÅLL

Följande organisationer får länka till vår webbplats utan skriftligt godkännande:

 • Myndigheter;

 • Sökmotorer;

 • Nyhetsorganisationer;

 • Onlinekatalogdistributörer som listar oss i katalogen kan länka till vår hemsida på samma sätt som de hyperlänkar till webbplatsen för andra listade företag;

 • Systemtäckande Ackrediterade Företag (förutom ideella organisationer som ber om pengar, välgörenhets-köpcentrum och välgörenhetsinsamlingsgrupper som inte får hyperlänka till vår hemsida)

Dessa organisationer får länka till vår hemsida, till publikationer eller till annan webbplatsinformation så länge länken: (a) inte på något sätt är vilseledande; (b) inte falskt antyder sponsring, godkännande eller promotering av den länkande parten och dess produkter eller tjänster och (c) passar inom ramen den länkande partens webbplats.

Vi kan överväga och godkänna, enligt egen diskretion, andra länkbegäran från följande typer av organisationer:

 • Allmänt känd konsument- och/eller affärsinformationskällor såsom handelskammare, AAA, AARP och konsumentorganisationer;

 • Dot.com community webbplatser;

 • Föreningar eller annat grupper som representerar välgörenhetsorganisationer, inklusive välgörenhetsgivande platser;

 • Onlinekatalogdistributörer;

 • Internetportaler;

 • Redovisning, juridikoch rådgivningsfirmor vars klienter huvudsakligen är företag;

 • Utbildningsinstitutioner och branschorganisationer

Vi kommer godkänna länkbegäran från dessa organisationer om vi anser att: (a) länken skulle inte reflektera ogynnsamt på oss eller våra ackrediterade företag (till exempel branschorganisationer eller andra organisationer som representerar misstänka typer av verksamhet, såsom arbete-hemifrån-möjligheter, tillåts inte länka); (b) organisationen har inte en otillfredsställande historia med oss; c) Fördelen för oss från synligheten associerad med hyperlänken uppväger att inte länkas; och (d) där länken är i sammanhanget av allmän resursinformation eller annars konsekvent med redaktionellt innehåll i ett nyhetsbrev eller liknande produkt, som främjar organisationens uppdrag.

Dessa organisationer får länka till vår hemsida, till publikationer eller till annan webbplatsinformation så länge länken: (a) inte på något sätt är vilseledande; (b) inte falskt antyder sponsring, godkännande eller promotering av den länkande parten och dess produkter eller tjänster och (c) passar inom ramen den länkande partens webbplats.

Om du är bland de organisationer som anges i punkt 2 ovan och är intresserade av att länka till vår webbplats måste du meddela oss genom att skicka ett e-mail till rksbusiness@rksympathy.org. Vänligen inkludera ditt namn, din organisations namn, kontaktuppgifter (t.ex. ett telefonnummer och/eller e-postadress) samt webbadressen till din webbplats, en lista över alla webbadresser från vilka du tänkt länka till vår hemsida och en lista över webbadress(er) på vår webbplats som du vill länka till. Tillåt 2-3 veckor för ett svar.

Godkända organisationer får hyperlänka till vår hemsida enligt följande:

 • Genom användning av vårt företagsnamn;

 • Genom användning av URL (webbadress) som länkas till;

 • Genom användning av några andra beskrivningar av vår webbplats eller material som länkas till, som är vettigt inom ramen och innehåll på länkande partens webbplats.

Ingen användning av RK Sympathys logotyp eller annat konstverk kommer att tillåtas för att länka utan en varumärkeslicensöverenskommelse.

Iframes

Utan föregående godkännande och uttryckligt skriftligt tillstånd, du får inte skapa ramar runt våra webbsidor eller använda andra tekniker som på något sätt ändrar den visuella presentationen eller utseendet på vår hemsida.

RESERVERING AV RÄTTIGHETER

Vi reservera rätten att vid någon tidpunkt enligt egen diskretion begära att du tar bort alla länkar eller någon särskild länk till vår hemsida. Du godkänner att omedelbart ta bort alla länkar till vår webbplats på sådan begäran. Vi förbehåller oss också rätten att ändra dessa villkor och dess länkningspolicy vid någon tidpunkt. Genom att fortsätta länka till vår hemsida, godkänner du att du är bunden till och följer dessa länkningsvillkor.

BORTTAGNING AV LÄNKAR FRÅN VÅR WEBBPLATS

Om du finner någon länk på vår hemsida eller någon annan länkad webbplats motbjudande av någon anledning, får du kontakta oss om detta. Vi kommer överväga förfrågningar till ta bort länkar men har ingen skyldighet att göra så eller att svara dig direkt.
Medan vi strävar efter att säkerställa att informationen om denna hemsida är korrekt, kan vi inte garantera dess fullständighet eller riktighet; inte heller åtar vi oss att säkerställa att webbplatsen fortsatt är tillgänglig eller att materialet på webbplatsen hålls uppdaterat.

INNEHÅLLSANSVAR

Vi har inget ansvar eller ansvar för något innehåll som visas på din webbplats. Du hålla med om att hålla oss ansvarsfria och försvara oss mot alla krav som uppkommer utav eller baserat på din Webbplats. Ingen länk får visas på någon sida på din webbplats eller inom några sammanhang som innehåller innehåll eller material som kan tolkas som förtal, obscent eller kriminellt, eller vilka intränger, bryter eller förespråkar intrång eller andra överträdelse av någon tredje parts rättigheter.

ANSVARSFRISKRIVNING

Till största möjliga utsträckning tillåtet av tillämpligt lag, utesluter vi alla representationer, garantier och villkor avseende vår hemsida och användningen av denna webbplats (inklusive, utan begränsning, några garantier följande av lag när det gäller tillfredsställande kvalitet, lämplighet för syfte och/eller användning av rimlig noggrannhet och skicklighet).

Ingenting i denna ansvarsfriskrivning kommer:

 • Begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för dödsfall eller personskada resulterat från försumlighet;

 • Begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för bedrägeri eller bedräglig fel-representation;

 • Begränsa något av vårt eller ditt ansvar i någon sätt det är inte tillåtet enligt tillämpligt lag;

 • Utesluta något av vårt eller ditt ansvar som inte kan uteslutas enligt tillämplig lag

Begränsningarna och uteslutningarna av ansvar som anges i denna sektion och på annat håll i denna ansvarsfriskrivning: (a) är förbehållet den föregående punkt; och (b) styra allt ansvar som uppstår under ansvarsfriskrivning eller i förhållande till ämnet av denna ansvarsfriskrivning, inklusive ansvar som uppkommer i kontrakt, i åtalbar handling (inklusive oaktsamhet) och för brott av lagstadgad plikt.

I den utsträckningen att webbplatsen och informationen och tjänsten på hemsidan tillhandahålls gratis, kommer vi inte att vara ansvariga för någon förlust eller skada av någon form.

KREDIT & KONTAKTINFORMATION

Denna Villkorssida var skapad på termsandconditionstemplate.com generator. Om du ha några frågor angående några av våra villkor, vänligen kontakta oss.